Vēsture

 

Vecā skola tika celta 1863.g. Un jaunā,( tika piecelts 3 stāvs.) 1961./.1962 g.

 

Par skolas celšanas gadu ir divējādas ziņas. Pēc skolas pases šī ēka ir celta 1848.gdā, bet vēsturiskās liecības, ko snieguši vecākie pagasta iedzīvotāji, skolas celšana noritējusi 19. gs. 60-tajos gados. Skolas jumta spārē ir ierakstīts 1863.gads, kas nevar nozīmēt neko citu kā skolas celšanas gadu. Kopā ar skolas ēku celta arī saimniecības ēka un dzīvojamā ēka. Visus finansiālos izdevumus sedzis Lielplatones muižas īpašnieks barons Hāns, kurš dzīvojis savā muižā- tagadējā Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē.

1963.gadā Lielplatone bija septiņgadīgā skola, no 1963. -1975. gadam - Lielplatones astoņgadīgā skola.

1975. gadā Lielvircavas palīgskolu pārcēla uz Lielplatones pagastu ,un vienu mācību gadu abas skolas darbojās kopā. Jaunceltnē palīgskola, bet vecajā skolas daļā astoņgadīgā skola. Lielplatones internātpalīgskolā 9 klašu komplektos mācības uzsāk 130 skolēni.

1980./1981.m.g. skolēnu skaits skolā 156, skolā atver klasi ar krievu valodas apmācību.

1985./1986.m.g.Lielsesavas palīgskolu pārcēla uz Lielplatones palīgskolu. 16 klašu komplektos mācījās 225 skolēni. Sporta skolotāja Imanta Striškas vadībā skolas mežā tika izbūvēta „Spora trase”, kura šobrīd ir rekonstruēta, sadarbojoties ar organizāciju „Latvijas meži”.

1990./1991.m.g. 16 klašu komplektos mācās 206 skolēni.

Kopš 1992. gada notiek sadarbība ar Zviedrijas pilsētas Norčepingas KFUM organizāciju. Sadarbība joprojām turpinās. Gadu gaitā tā pāraugusi ļoti plašā gan materiālā, metodiskā, gan finansiālā un cilvēciski – humānā sadarbībā.

1994./1995. Gadā skolas darbinieki un skolēni apsaimniekoja 16 ha zemes platību, mācot skolēniem dažādus lauku darbus.

1994.gadā tiek atvērtas pirmās problēmklases valstī (tagad korekcijas klases) –atvieglota vispārizglītojošā mācību programma, jo šāda vajadzība bija radusies Jelgavas rajonā ,un IZM akceptēja rajona vajadzības.

1996./1997.m.g. skolā sāk mācīties pirmā C klase ar 5 skolēniem. Skolēnu skaits palielinājies līdz 248, divdesmit klasēs.

1996. gadā Imants Striška kā direktors tiek uzaicināts uz ASV Ņuhovenu, kur notiek Speciālā Olimpiāde, bet 1997.gadā viņa vadībā uz Kanādas Toronto dodas arī divi audzēkņi –Gadzans A., Indriksons I. Tiek iegūta 1.vieta grīdas hokejā.

Tā aizsākās sadarbība ar Latvijas Speciālo Olimpiādi (turpmāk tekstā LSO).

1997./1998.m.g. skolā par direktoru sāk strādāt Agris Eliņš. Turpmākajos gados skolā mācās ap 200 – 215 skolēnu 20 klašu komplektos.

Liels izaicinājums skolai bija piedalīšanās Baltijas valstu arodskolu un mācību centru šuvēju konkursā un modes demonstrējumos Ķīpsalā 2006. gadā, izstādes „IntertextilBalticum” ietvaros. Gandarījums, ka mūsu sniegums tik spēcīgā konkurencē tika atzinīgi novērtēts. Atkārtota dalība integratīvajā skatuves mākslas festivālā” NĀC LĪDZĀS” VEF Kultūras pilī.

Vienreizēja iespēja, gods un reizē atzinība par kolektīva darbu – Jelgavas rajona pārstāvēšana Ķīpsalā, izstādē “Reģionālā attīstība Latvijā 2006”.

Labi nostartējot un iegūstot 2.vietu LSO Republikas finālsacensībās futbolā zēniem 2006.gadā,LSO uzaicināja divus mūsu skolas zēnus (Pēteri Vēveri, Igoru Kreiju) un sporta skolotāju Andri Urbānu, kā izlases treneri Latvijas izlases futbola komandas sastāvā, piedalīties Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēs Ķīnā -Šanhajā, kur Latvijas komanda ieguva 4.vietu.

2008.gadā izdevies iesaistīties un gūt finansējumu ESF un APA projektos:

·         tehnoloģisko kompetenču pilnveides kursi speciālo skolu šūšanas profesiju un arodmācības skolotājiem;

·         profesionālās izglītības programmu izstrāde speciālajā izglītībā;

·         pateicoties Lielbritānijas un Baltijas valstu sadarbības projektam, mūsu pedagogi iepazīstas ar Anglijas un Lietuvas pieredzi speciālajā izglītībā. Modes skatē Lielplatonē piedalās ne tikai republikas speciālo skolu audzēkņi, bet arī Žagares speciālā skola, un norisi vēro pedagogi no Kendalas speciālās skolas (Anglija). Uz atpūtas nometni Anglijā tiek aicināti arī mūsu skolēni;

·         iesniegts ERAF projekta pieteikums LR IZM „Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Lielplatones speciālajā internātpamatskolā;

No 2008.gada septembra iestādē mācības notiek latviešu valodā.

2009. gads:

·         sadarbībā ar mūsu zviedru draugiem, tiek uzsākts jauns projekts – Lilijas Striškas vārdā nosauktā palīdzības programma mūsu skolēniem un skolu beigušajiem. Vairāk kā 50 ģimenēm tiek nodrošināta reāla palīdzība, kas palīdz  pārdzīvot krīzes laiku. Katru mēnesi šīs ģimenes saņēma nepieciešamākos pārtikas produktus un sadzīves lietas.

·         2009.gadā Marija Meidusa ieguva 2.vietu LSO Republikas sacensībās galda tenisā. Audzēkne un sporta skolotājs Andris Urbāns, šoreiz kā galvenais treneris ,tika uzaicināti LSO Latvijas izlases sastāvā piedalīties 2010.gada Speciālajā Olimpiādē Eiropas vasaras spēlēs Polijā (Varšavā). Tur Marija ieguva zelta medaļu individuālajā spēlē un zelta medaļu jauktajā dubultspēlē. Turpinot labi startēt LSO Latvijas republikas sacensībās galda tenisā, Marija un sporta skolotājs A.Urbāns, atkal kā galvenais treneris, tika uzaicināti uz Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēm Grieķijā Atēnās 2011.gadā,kur ieguva sudraba medaļu individuālajā spēlē.

2010.gads:

Jau atkārtoti mūsu skolai Ķīpsalā, izstādē “IntertextilBalticum 2010”, kurā bija pārstāvētas 11 valstis, tiek dota iespēja prezentēt Zemgales reģionu. Šoreiz mūsu meitenes skatītājus priecēja ar tērpu kolekciju „Apceļosim dzimto zemi”.

2011.gadā pateicoties labiem rezultātiem LSO sacensībās galda tenisā Emīls Vilnovičs kopā ar savu sporta skolotāju A.Urbānu tiek uzaicināti startēt Speciālās olimpiādes Eiropas galda tenisa turnīrā Slovēnijā (Ļubļanā) 2012.gadā. Puisis iegūst zelta medaļu individuālajā spēlē un sudraba medaļu dubultspēlē.

2012.gada pavasarī mūsu skolēni labi nostartēja un guva 11 medaļas LSO Republikas sacensībās vieglatlētikā Palsmanes internātpamatskolā. Rezultatīvākie skolēni (Raivis Mažulis, Dāvids Berķis) un sporta skolotāja Guna Adamoviča ,kura šajās sacensībās bija uzaicināta par LSO izlases treneri vieglatlētikā, tika uzaicināti uz Eirāzijas SO sacensības vieglatlētikā Krievijā, kur mūsu skolēni ieguva 2 zelta, 2 sudraba un 1bronzas medaļas.

2013-2014.gadā turpinot iegūt labus rezultātus sportā dažādos sporta veidos, mūsu skolēni tiek uzaicināti uz 2014.gada septembrī notiekošo Speciālās Olimpiādes Eiropas vasaras spēlēm Beļģijā-Antverpenē. Dainis Akuto - LSO vieglatlētikas komandas izlasē, Emīls Viļnovičs, Sandris Surgunts, Didzis Pērkons- LSO futbola komandas izlasē. Izlases trenere- sporta skolotāja Guna Adamoviča, Galda tenisa LSO izlases komandas sastāvā -Linards Kiršolcs. Izlases galvenais treneris- sporta skolotājs Andris Urbāns.

Gadu gaitā vairakkārt mainījies skolas nosaukums:

·         1975. gadā Lielplatones internātpalīgskola;

·         2004. gadā Lielplatones speciālā internātskola;

·         2008.gadā Lielplatones speciālā internātpamatskola;

·         2012.gadā Lielplatones internātpamatskola.

Iestādes vadītāji no 1975.gada līdz šim brīdim:

·         1975. – 1980. gadam Valdis Blūms;

·         1980. – 1981. gadam Miervaldis Beņķis;

·         1981. – 1990. gadam Gunivaldis Gudermanis;

·         1990. – 1997. gadam Imants Striška;

·         1997. – 2013. gadam Agris Eliņš;

·         2013. – Andris Urbāns;

·         Direktora vietniece mācību darbā 1975.- 2016. - Melita Kantāne, bet no 2016. gada 1. septembra - Kristīne Ābola.

 

       

 

Skolas būvniecības darbu vēsture

 

No 1981./1982. m. g. – 1989./1990. m. g. tika uzsākta divu korpusu internāta ēkas celtniecība, kuru pabeidza 1985. gadā. Pēc diviem gadiem tika nodotas ekspluatācijā divas skolotāju dzīvojamās mājas ar 24 dzīvokļiem,  ūdenstornis un piebūvēta katlu mājas piebūve,  izbūvētas attīrīšanas iekārtas un internāta izbūve.

1991./1992. m. g. tika uzcelts skolas pagrabs. Uzsākta ēdināšanas bloka celtniecība.

1994. gadā tiek pabeigta piecu boksu garāžas celtniecība.1995. gadā - skolas piebūves.

No 1997. līdz 2000. gadam tiek veikta apkures sistēmas nomaiņa zēnu un meiteņu internātos. Tiek nomainīts arī jumts. Ar Valsts darba inspekcijas akta palīdzību,  nostiprinot grīdu zālē, skola tiek pie 2 izremontētām šūšanas klasēm un bibliotēkas.

2002. gadā ar Pasaules Bankas kredīta palīdzību tiek pabeigta skolas renovācijas projekta 1.kārtas realizēšana. Paveiktais – jauna ēdnīca, apkures sistēma skolā, logi skolā un internātā, jumts abām internāta ēkām.

Turpinās celtniecības un remonta darbi skolā un internātā:

·         apsildāmās pieplūdes ventilācijas ierīkošana ēdināšanas blokā;

·         trauku mazgājamās līnijas uzstādīšana;

·         pabeigta logu nomaiņa, veikts dušas kabīņu un vairāku citu telpu remonts internātā, izremontētas skolēnu tualetes un administrācijas telpas skolā.

2005. gadā - skolas ārsienu krāsošana.

2006. gadā:

·         tiek izstrādāts projekts skolas jaunbūves 2.un 3. stāva pabeigšanai;

·         veikta viena apkures katla un ūdens cauruļu nomaiņa no artēziskās akas līdz katlu mājai, kā arī apkures galveno cauruļu nomaiņa internātā;

·         turpinās kanalizācijas un ūdens stāvvadu rekonstrukcija internātā;

·         ierīkota ugunsdzēsības signalizācija internāta abās ēkās;

·         ar saviem spēkiem izremontēti un iekārtoti psihologa, sociālā pedagoga kabineti, mācību virtuve, masāžas un relaksācijas un citu telpu remonts internātā un skolā;

·         veikta skolas apkārtnes labiekārtošana ceļa pusē.

2007./2008. gadā:

·         veikta katlu mājas rekonstrukcija, ārstu kabineta siltināšana un pārbūve;

·         turpinās telpu remonti internātā un skolā, skolēnu atpūtas laukuma iekārtošana;

·         noasfaltēts iebraucamais ceļš skolā un mašīnu stāvlaukums;

·         veikta elektroinstalācijas nomaiņa internātā;

·         apsardzes un signalizācijas ierīkošana skolā;

·         veikts skolas koridora un 5. klases eiroremonts;

·         atpūtas zonā āra basketbola laukuma izbūve;

·         ar saviem spēkiem izremontēta un iekārtota veļas noliktava, mūzikas klase, atpūtas telpas internātā un friziermācības klase.

2009. gadā bez  ārēja finansiāla atbalsta, izmantojot iepriekšējos gados ietaupītos līdzekļus, tiek sākta jaunbūves 2. un 3. stāva rekonstrukcija, ko pabeidz 2010. gada augustā. Skola iegūst 7 jaunas, gaišas klašu telpas-dzīves mācības kabinetu, datorklasi, bibliotēku un vairākas citas telpas;

2010. gadā ERAF PROJEKTA „Lielplatones speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un mācību aprīkojuma uzlabošana” ietvaros notiek:

·         mācību klases modernizēšana. Tiek iegādāts un uzstādīts aprīkojums skolēnu ar speciālām vajadzībām apmācībai - interaktīvā tāfele, projektors, portatīvais dators, dokumentu kamera;

·         jaunas datorklases iekārtošana (mēbeļu, datortehnikas, aprīkojuma, programmatūras iegāde un uzstādīšana);

·         iegādāts speciāli aprīkots mikroautobuss skolēnu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai;

·         telpu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (veikts iepirkums lifta iegādei un ierīkošanai, uzbrauktuvju, pāreju izbūvei);

·         vides labiekārtošanas darbi (zāliena iekopšana, celiņu ierīkošana, lai tos varētu izmantot skolēni ar kustību traucējumiem, apstādījumu izveide, soliņu novietošana, atpūtas laukuma izveide).

2013. gada rudenī tiek atklāta Sāls istaba ,un rekonstruēts masāžas kabinets. Skolēni iegūst jaunas un labiekārtotas dušas un atpūtas telpas internātā.

2014. gadā ir noslēdzies siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā projekts (nosiltinātas sienas, nomainīti radiatori, spuldzes nomainītas uz ekonomiskajām).

2014. gada rudenī tiek uzcelts rotaļu laukums ar drošu segumu.

2015. gadā tika renovētas skolas trepes.

 

2017.gada decembrī tika uzstādīta un 12. decembrī sāka darboties Videonovērošanas sistēma skolas un internāta koridoros. Uzstādītā sistēma tiks papildināta un pilnveidota, jo ar esošās sistēmas palīdzību tika atklātas nepilnības optimāla novērošanas diapozona nodrošināšanai.

Videonovērošanas mērķis ir izglītojamo, viņu vecāku vai likumīgo pārstāvju, izglītības iestādes darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana, kā arī fiksēt prettiesiska nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo likumpārkāpēju (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu).

 

 

2018.gada tika uzstādīti kustu sensori internāta koridoros un istabiņās. Kustību sensoru mērķis ir izglītojamo drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana.

No 2019. gada  1. augusta Lielplatones internātpamatskola ir mainījusi savu nosaukumu uz Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs.

No 2020. gada janvāra Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs ir ieguvusi jaunas kurtuves iekārtas un pārgājusi no ogļu apkures uz granulu apkuri. Skolā ir kļuvis manāmi siltāks un mājīgāks.

2020. gada nogalē pabeigti par Lielplatones pamatskolas - atbalsta centra līdzekļiem veiktie infrastruktūras uzlabojumi. Sporta zālē ir izveidots speciāli sporta aktivitātēm paredzēts zāle grīdas segums. Garāžas  jumtam ir nomainīts segums un otrā stāva meiteņu un C klašu tualete ir moderni rekonstruēta. Paldies jāsaka visiem par ieguldīto darbu un līdzekļiem.

2021. gada oktobrī skolā uzlabots interneta ātrums, jo skola tika pievienota TET optiskā interneta kabelim.

Turpinot Jelgavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras labiekārtošanu, 2021. gada oktobrī SIA “Kulk” Lielplatones pamatskolas - atbalsta centrā sporta laukumam veica skrejceļa labiekārtošanas darbus. Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra sporta laukums ir viens no vecākajiem Jelgavas novadā - tam joprojām ir grants un izdedžu segums, kas mūsdienās tiek atzīts par neekoloģisku risinājumu. Labiekārtošanas darbu ietvaros skrejceļa pašreizējo grants un izdedžu segumu demontēs, tā vietā ieklājot porasfalta segumu, to marķēs un ap skrejceļu izveidos apmales.

2022. gada septembris. Par skolas ietaupītajiem līdzekļiem šogad ir radusies iespēja   turpināt iesāktos darbus un pabeigt sporta stadiona izbūves darbus - atjaunot nodrupušās stadiona apmales, skrejceļu zonā ieklāt asfaltu un uz tā gumijas segumu 720 m2 platībā, kā arī uzklāt skrejceliņiem atbilstošu marķējumu. Stadiona izbūves darbu veicējs – SIA KULK.