Vecākiem

 

2021. gada 1. septembrī skolas pagalmā notika skolas vecāku sapulce, ievērojot valstī pieņemtās piesardzības normas. Direktors Andris Urbāns runāja par jaunajām izglītības tendencēm un noteikumiem valstī, kas skar mūsu skolas mācību un audzināšanas procesu, tai skaitā skolēnu testēšanu. Tika pārrunāt drošas skolas principi Lielplatones pamatskolā - atbalsta centrā - masku nēsāšanas kārtību, vecāku skolas apmeklēšanas noteikumiem, vakcinēto skolēnu un pedagogu atvieglojumiem un citiem aktuāliem jautājumiem, kas ietekmē skolēnu un skolotāju darbu skolā.

 

 

 

2019. gada 20. decembrī notika Skolas vecāku sapulce.  Sapulcē piedalījās 17 skolēnu vecāki. Skolēnu vecāki tika aicināti uz koncertu “Ziemassvētku brīnumu gaidot…” un vecāku sapulci. Pēc sirsnīgā un brīnumu pilnā koncerta vecāki pulcējās skolas zālē uz vecāku sapulci. Skolas direktors Andris Urbāns vecākus informēja par to, ka šajā mācību gadā marta mēnesī notiks skolas akreditācija un aicināja aktīvi iesaistīties skolas piedāvātajās aktivitātes. Viena no šādām aktivitātēm ir akreditācijas komisijas vecākiem domātā anketu aizpildīšana februāra beigās. Direktors sarunā ar vecākiem uzsvēra to, cik svarīga ir vecāku un pedagogu sadarbība bērnu audzināšanas un izglītošanas jautājumos un neskaidrību gadījumos aicināja vecākus vērsties pie skolas atbalsta personāla, direktora vietniekiem vai pie direktora.

Vēcāki tika iepazīstināti ar vienu no skolēnu aktuāliem jautājumiem sakarā ar mobilo telefonu un citu digitālo ierīču lietošanu skolā – kāpēc nedrīkst tikt lietoti mobilie telefoni un citas digitālās ierīces stundu laikā?. Līdz ar to, ka ir panākti labi rezultāti mobilo telefonu lietošanas noteikumu ievērošanā, tad šobrīd skolā tie netiks mainīti. Reizēm gan skolēni vēlas šos noteikumus pārkāpt, taču pēc atbildīgo personu paskaidrojuma turpina tos ievērot.

Ļoti svarīgs jautājums skolā ir bērnu ēdināšana. Šobrīd skolas ēdnīcā darbojas ēdināšanas uzņēmums. Skolai ir izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar uzņēmuma speciālistiem, un visas problēmas ēdnīcā nekavējoties tiek risinātas, lai nodrošinātu kvalitatīvas maltītes.

Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās uz skolas aicinājumu un apmeklēja Ziemassvētku koncertu un skolas vecāku sapulci!

 

 

 

2019. gada 18. aprīlī skolā tika organizēta kārtējā VECĀKU DIENA, kuras mērķis bija aktualizēt informāciju vecākiem par viņu atbildību bērnu audzināšanā. Direktors uzsvēra to, cik svarīga ir vecāku sadarbība ar klašu audzinātājiem, atbalsta komandu un skolas administrāciju, lai veiksmīgi sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ikdienā neveicas ar skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Šajā dienā uz tikšanos ar vecākiem tika uzaicināta Jelgavas novada pašvaldības policijas inspektore Egita Cimdare. Inspektore, 9. aprīlī vadot nodarbību skolā par skolēnu drošību un atbildību, saskatīja nepieciešamību sniegt informāciju vecākiem par viņu atbildību, ja bērns pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, ir vardarbīgs pret skolas biedriem un pieaugušajiem, smēķē vai lieto alkoholu būdams nepilngadīgs, neattaisnoti kavē skolu. Koordinators darbā ar zviedru krustvecākiem Inga Timma vecākiem nodeva sveicienus no bērnu krustvecākiem un piedāvāja iespēju izvēlēties sev un ģimenei nepieciešamo apģērbu un lietas, ko krustvecāki sarūpējuši, lai sniegtu atbalstu mūs skolas skolēnu ģimenēm. Klašu vecāku sapulcēs bija iespēja gūt noderīgu informāciju par savu bērnu mācību gaitām un risināt neskaidros jautājumus. Vecāku dienu apmeklēja 45 vecāki un visi palika apmierināti par ieguvumiem.

 

21. septembrī skolā tika organizēta kārtējā Vecāku diena, kuras mērķis ir iepazīstināt vecākus ar jaunākajām aktualitātēm bērnu audzināšanā. Šogad skolas direktors Andris Urbāns un sociālais pedagogs informēja par dažādām problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar mobilajām un digitālajām iekārtām un to lietošanu skolā. Koordinators darbā ar zviedru krustvecākiem informēja par humānās palīdzības saņemšanas iespējām, un vecākiem bija iespējas izvēlēties sev un ģimenei nepieciešamo apģērbu un lietas. Klašu vecāku sapulcēs bija iespēja gūt noderīgu informāciju par savu bērnu mācību gaitām un risināt neskaidros jautājumus. Skola piedāvāja arī iespēju apmeklēt mācību stundas. Vecāku dienu apmeklēja 52 vecāki un visi palika apmierināti par pozitīvajiem ieguvumiem.

 

 

Skolēni, skolotāji un vecāki 2018. gada Zinību dienā.

 

 

 

15. decembrī skolā tika organizēta Vecāku diena, kuras mērķis ir iepazīstināt vecākus ar jaunākajām aktualitātēm bērnu audzināšanā. Šogad tika organizēta lekcija, kurā skolas psihiatrs dr. J. Bojārs dalījās pieredzē dažādu uzvedības problēmu risināšanai no psihiatrijas viedokļa. Tikšanās ar klases audzinātājiem, atbalsta komandu un skolas psihiatru vecākiem bija ļoti noderīga informācijas apmaiņai un neskaidro jautājumu risināšanai.

 

Skolēni, skolotāji un vecāki 2017. gada Zinību dienā.

 

 

Skolas vecāku sapulce 2016. gada 20. decembrī.

Sapulcē piedalījās 44 skolēnu vecāki.

Skolas direktors Andris Urbāns stāstīja par Lielplatones internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumu grozījumiem un šo noteikumu ievērošanu skolā. Direktors uzsvēra to, cik svarīga ir vecāku sadarbība ar klašu audzinātājiem, atbalsta komandu un skolas administrāciju.

Par skolēnu profilaktisko veselības aprūpi skolā un vecāku sadarbību ar medicīnas personālu stāstīja skolas daktere Biruta Karlovska.

Skolas sociālā pedagoģe Sandra Dundule – Amigo vēstnese – vecākiem sniedza izglītojošu informāciju, kas palīdzēs rast atbildes uz tādiem jautājumiem kā: cik īstas ir bērnu attiecības digitālajā vidē, kā runāt ar bērnu par uzvedību virtuālajā vidē, kā pasargāt skolēnu no pārmērīgas viedierīču lietošanas un citiem jautājumiem, kas vecākiem ir aktuāli 21. gadsimtā.

 

 

 

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Lielplatones internātpamatskolas pedagoģe Sandra Dundule, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem, un turpmāk dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā. >>>Lasīt vairāk<<<

https://www.youtube.com/watch?v=_VKZqwWa2Po

 

 

 

 

Individuālās konsultācijas vecākiem

Psihologa darba laiks

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

 1000-1600

 900-1700

 1000-1600

 Sociālā pedagoga darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 800-1400

 800-1700

1500-1800

 800-1430

 800-1330

 Medicīnas kabineta darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

800-1630

800-1630

800-1630

 800-1630

800-1400

 

Skolā nodrošina ārstnieciski profilaktiskās procedūras

 

Ārstnieciski profilaktiskās procedūras skolā veic sertificēta medicīnas darbinieks pēc skolas ārsta rekomendācijām un vecāku piekrišanas. Procedūras saņem C klašu skolēni un skolēni ar balsta kustību aparāta traucējumiem vai arī veselības stāvokļa uzlabošanas nolūkā pēc traumas vai saslimšanas.

Ārstnieciski profilaktiskā masāža labvēlīgi iedarbojas uz sirds asinsvadu sistēmu, muskuļu, locītavu un nervu sistēmu. Masāža paaugstina garīgās un fiziskās darba spējas, mazina stresu, nogurumu.

Ūdens procedūras burbuļvannā ar masējošu efektu sniedz relaksējošu iedarbību, tonizē ķermeņa muskuļu, asinsvadu, saišu un locītavu sistēmu. Stiprina veselību, emocionālo stāvokli un imunitāti.

 

 

Kristāliskās sāls istaba. Sāls terapija ir ļoti laba bērna elpošanas sistēmai, kā arī imūnsistēmai. Sāls terapija ir dabīga un efektīva dziedināšanas metode, kas lieliski piemērota bērniem veselības stiprināšanai bez zālēm. Pasliktinoties ekoloģiskajai situācijai, pieaug arī saslimšanas gadījumu skaits ar plaušu slimībām. Sāls terapija, kurā izmanto sausu sāls aerosolu, ir efektīvs elpvadu slimību profilakses līdzeklis, kaitīgās vides ietekmes pretlīdzeklis, kā arī - tā atvieglo rehabilitācijas procesu hronisku slimību gadījumā un samazina akūtu vīrusu infekciju saslimšanas gadījumus. Procedūras laikā bērni ieelpo sāls jonizētu gaisu, kas tiek izdalīts no speciālas ierīces. Sāls joni labvēlīgi iedarbojas uz elpceļu gļotādu, to mitrinot, nomierinot un attīrot, iznīcinot uz gļotādas esošos mikroorganismus – baktērijas un sēnītes. Uzlabojas vielmaiņa, stabilizējas nervu sistēmas darbība.

 

                                   

2015. gada 25. martā Lielplatones internātpamatskolas Skolas padome un skolas darbinieki apmeklēja Suntažu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru, lai dalītos pieredzē dažādās jomās – mācību un audzināšanas darbā, sociālā pedagoģijā, grāmatvedībā, ēdināšanā, projektu izstrādē un finansējumā.

Iepriecināja sirsnīgā un viesmīlīgā uzņemšana. Tikām iepazīstināti ar skolas mācību kabinetiem un internātu. Īpašu ievērību guva zēnu mājturības kabinets un internāta izremontētās istabiņas.

Pieredzes pārņemšanas vērta  šķita palīgskolotāja darba organizācija, kas ļautu labāk organizēt mācību procesu.

Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi palīdz smelties iedvesmu ikdienas darbā un uzlabot mācību, audzināšanas un administrācijas darbu skolā.

  4 foto

 

2015. gada 13. martā mūsu skolā notika „Cerību” klašu skolēnu vecāku sapulce. Dienas kārtībā bija jautājumi par skolēnu sekmēm un uzvedību skolā un internātā. Par sadarbību ar zviedru draugiem vecākiem stāstīja koordinatore Inga Timma. Par skolēnu kavējumiem un tos attaisnojošajiem dokumentiem, kas nepieciešami, ja skola kavēta vairāk par 3 dienām, pastāstīja sociālā pedagoģe Sandra Dundule. Skolas psihiatre Ludmila Zilbermane informēja vecākus par izmaiņām DEĀK darbībā un termiņiem, kādos iespējams nokārtot invalīdu apliecības skolēniem.
Vecāku priekam bērni sniedza nelielu koncertu, kā arī bija aicināti aplūkot skolēnu projektu nedēļā izgatavoto darbu izstādi.

 

 

 

C klašu vecāku kopsapulce 2013. gada 25. oktobrī.

7 foto

      Skolas padomes sēde 2013. gada 15. oktobrī

 

Skolas padomes sēdē tika pieņemti grozījumi skolas iekšējās kārtības noteikumos

 

Direktors Andris Urbāns stāsta par skolas prioritātēm, remontdarbiem, nākotnes plāniem.