Skolotāji

 

Skolā strādā 42 pedagogi.

 

ANDRIS URBĀNS

Skolas direktors

KRISTĪNE ĀBOLA

Direktora vietniece mācību darbā

SANDRA ATMANE

Direktora vietniece audzināšanas darbā

 

 

 

GUNA ADAMOVIČA

DMITRIJS ADAMOVIČS

ANITA AUERMANE

STAŅISLAVA BĒRZIŅA

LUDMILA BLOŠKINA

KARĪNA BOJARČIKA

MARGARITA BOJARČIKA

JEĻENA BURTNIECE

KRISTĪNE CIMERMANE

SANDRA DUNDULE

VIZMA ELIŅA

ILGVARS FREIBERGS

DACE GRANDOVSKA

DAIGA GORBUNOVA

AGRITA JANSONE

DANA JANIVA

ULLA KAVICKA

INESE KLAUSA

LILITA KUDLĀNE

MĀRIS KURŠEVS

 

 

ILZE LAUNAGA

DACE LAZDIŅA

DACE LEŠINSKA

ILZE LOGINOVA

INDRIĶIS LOGINOVS

ALVILS MISŪNS

DAIGA MOŽEIKO

JĀNIS NOVADS

VITA OZOLA

AIVA OZOLIŅA

SKAIDRĪTE PUIĶE

AGNESE RENCBERGA

MĀRĪTE SVALBE

SARMĪTE SVALBE

GUNTA TABORE

INGRĪDA TIMMA

GUNDEGA TRAHIMOVIČA

VINETA VANAGA

LUDMILA ZUTE