Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra skolotāji

Andris Urbāns
Skolas direktors

Kristīne Ābola
Direktora vietniece
mācību jomā

Sandra Atmane
Direktora vietniece
audzināšanas jomā

Guna Adamoviča
Anita Auermane
Valērija Bajāre
Ludmila Bloškina
Karīna Bojarčika
Margarita Bojarčika
Jeļena Burtniece
Kristīne Cimermane
Sandra Dundule
Dace Grandovska

Dana Janiva
Iluta Juščenko
Ulla Kavicka
Lilita Kudlāne
Ilze Launaga
Dace Lešinska
Ilze Loginova
Indriķis Loginovs
Alvils Misūns

Jānis Novads
Vita Ozola
Skaidrīte Puiķe
Irēna Saltā
Mārīte Svalbe
Sarmīte Svalbe
Gundega Trahimoviča
Vineta Vanaga
Ludmila Zute