Pulciņi

 

Audzināšanas un ārpusstundu darbs

 

Pulciņi

Fakultatīvi

Mūzikas

Mūzika

Keramikas

Vizuālā māksla

Vizuālas mākslas

Logopēdija

 

Sports

 

Koriģējošā vingrošana

 

Ārpusklases lasīšana

 

 

 

 

 

Vokālās mūzikas pulciņu vada Daiga Gorbunova. Skolēni pilnveido vokālās prasmes. Apgūst iemaņas spēlēt uz dažādiem mūzikas instrumentiem. Ar saviem priekšnesumiem piedalās skolā un ārpus republikas mēroga rīkotajos pasākumos - Katvaros, Purmsātos. Skolēni piedalās arī Lielplatones pagasta egles iedegšanā. Skolā darbojas arī „c” klašu ansamblis, kur īpaša vērība tiek pievērsta muzicēšanai ar dažādiem instrumentiem. Skola uztur draudzīgas attiecības ar Žagares Speciālo internātskolu un dalās savstarpējās pieredzes apmaiņā.

  • Skolēni skolotāja pavadībā apgūst taustiņinstrumentu.

  • Skolēni ar dažādiem mūzikas instrumentiem papildina mūzikas skanējumu.

Keramikas pulciņu vada Ilze Loginova. Skolēni no māla veido dažādas krūzes, vāzes, krājkasītes, figūras, kas palīdz attīstīt pirkstu sīko muskulatūru, vizuālo uztveri, veidošanas prasmes. Ar zviedru draugu palīdzību ir iegādāta apdedzināšanas krāsniņa. Skolēni veido darbus, ko dāvina draugiem, viesiem un radiem.

 

 

Sporta spēles vada Andris Urbāns, Guna Adamoviča. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Ar labiem rezultātiem skolēni ir piedalījušies Speciālās Olimpiādes sacensībās Ķīnā, Krievijā, Grieķijā, Polijā, Slovēnijā, Beļģijā, ASV . Skolēni apmeklē trenažierus. Bērni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

  

                                                                                                                             

 

Vizuālā mākslas pulciņš. Pulciņu vada Ilze Launaga. Nodarbību laikā skolēniem ir iespējas papildināt savas prasmes kompozīcijā, krāsu uztverē un saskaņošanā. Ir iespēja strādāt dažādās tehnikās – filcēšanas, batikošanas, aplicēšanas u.c. Tiek radīti apstākļi pārvarēt biklumu un uzdrošināties radoši izpausties savos darbos. Skolēni palīdz noformēt skolas telpas skolas pasākumiem, darinot darbus no papīra, dabas materiāliem u.c. materiāliem. Labāko darbu autoru darbi tiek izlikti izstādē skolas gaitenī. Prasmīgākie skolēnu darbi piedalās konkursos republikas un ārpus republikas mērogā. Ir gūti labi rezultāti Latvijā, Lietuvā un Rumānijā, iegūtas naudas balvas.