Pulciņi

 

Audzināšanas un ārpusstundu darbs

 

Pulciņi

Fakultatīvi

Aušanas

Informātika

Mūzikas

Vizuālā māksla

Deju

Ārstnieciskā vingrošana

Keramikas

Sports

Vizuālas mākslas

Koriģējošā vingrošana

 

Ārpusklases lasīšana

 

Ritmika

 

Logopēdija

 

Mūzika

 

 

 

 

 

 

Aušanas pulciņš, kuru vada Skaidrīte Puiķe. Skolēni apgūst aušanas pamatprasmes un iemaņas. Darina dažādus darbiņus no dzijas, auduma strēmelēm. Uz stellēm auž dvieļus, sedziņas un grīdas celiņus. Izgatavotos izstrādājumus izmanto dāvināšanai skolas ciemiņiem un draugiem. Skolēni mācās pacietību, rūpīgumu un koncentrēšanos veicamajam darbam.

 

 

Mājturības pulciņu vada Māris Kurševs. Skolotāja Māra Kurševa vadībā zēni pin, virpo uz koka virpas. Izgatavo dažādus sadzīvē noderīgus izstrādājumus, kas ir pielietojami ikdienā. Izjauc sadzīvē vairs nelietojamas tehnikas, tādā veidā pilnveidojot ikdienas sadzīvē nepieciešamās iemaņas.

     

 

Vokālās mūzikas pulciņu vada Kristīne Eltermane un Daiga Gorbunova. Skolēni pilnveido vokālās prasmes. Apgūst iemaņas spēlēt uz dažādiem mūzikas instrumentiem. Ar saviem priekšnesumiem piedalās skolā un ārpus republikas mēroga rīkotajos pasākumos - Katvaros, Purmsātos. Skolēni piedalās arī Lielplatones pagasta egles iedegšanā. Skolā darbojas arī „c” klašu ansamblis, kur īpaša vērība tiek pievērsta muzicēšanai ar dažādiem instrumentiem. Skola uztur draudzīgas attiecības ar Žagares Speciālo internātskolu un dalās savstarpējās pieredzes apmaiņā.

 

  • Skolēni skolotāja pavadībā apgūst taustiņinstrumentu.

  • Skolēni ar dažādiem mūzikas instrumentiem papildina mūzikas skanējumu.

Keramikas pulciņu vada Ilze Loginova. Skolēni no māla veido dažādas krūzes, vāzes, krājkasītes, figūras, kas palīdz attīstīt pirkstu sīko muskulatūru, vizuālo uztveri, veidošanas prasmes. Ar zviedru draugu palīdzību ir iegādāta apdedzināšanas krāsniņa. Skolēni veido darbus, ko dāvina draugiem, viesiem un radiem.

 

 

Sporta spēles vada Andris Urbāns, Guna Adamoviča. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Ar labiem rezultātiem skolēni ir piedalījušies Speciālās Olimpiādes sacensībās Ķīnā, Krievijā, Grieķijā, Polijā, Slovēnijā, Beļģijā, ASV . Skolēni apmeklē trenažierus. Bērni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

  

                                                                                                                             

Skolā darbojās deju pulciņš, kuru vada Dace Lešinska. Nodarbībās apgūst dažādus deju soļus -  tautiskos, sporta un  mūsdienu deju soļus. Skolēni ar saviem priekšnesumiem iepriecina savus skolas darbiniekus un viesus. Ar savu dejot prasmi skolēni jau vairākus gadus piedalās republikas mēroga pasākumos – Carnikavā, Katvaros, „Nāc līdzās”. Nodarbību laikā pilnveido ritma izjūtu, stāju, plastiku. Pateicoties Eiropas projektam ir papildināts inventārs, ko izmanto nodarbību laikā - stepa soliņi, bumbas, kā arī dažādi instrumenti ritma uztveršanas pilnveidošanai. Deju pulciņā tiek izmantoti jaunie stepa soliņi, ko iegādājās Eiropas projekta ietvaros.

Uzstāšanās dažādos skolas koncertos un pasākumos

 

Ikgadējie koncerti ārpus skolas Tērvetē, Likteņdārzā un Katvaros.

 

Skolēni apgūst dažādu veidu dejas.

 

 

Vizuālā mākslas pulciņš. Pulciņu vada Ilze Launaga. Nodarbību laikā skolēniem ir iespējas papildināt savas prasmes kompozīcijā, krāsu uztverē un saskaņošanā. Ir iespēja strādāt dažādās tehnikās – filcēšanas, batikošanas, aplicēšanas u.c. Tiek radīti apstākļi pārvarēt biklumu un uzdrošināties radoši izpausties savos darbos. Skolēni palīdz noformēt skolas telpas skolas pasākumiem, darinot darbus no papīra, dabas materiāliem u.c. materiāliem. Labāko darbu autoru darbi tiek izlikti izstādē skolas gaitenī. Prasmīgākie skolēnu darbi piedalās konkursos republikas un ārpus republikas mērogā. Ir gūti labi rezultāti Latvijā, Lietuvā un Rumānijā, iegūtas naudas balvas.