Pasākumi

 

Kolektīvo pasākumu plāns II semestrī, 2019./2020.m.g.

 

Janvāris

N.p.k.

Pasākums

Klases

Datums

Atbildīgais pedagogs

1.

Florbols

6. -9.kl.

1.k.-3.k.

16.

G. Adamoviča

2.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

1. – 7. kl.

8. kl.- 3. k.

“C “ kl.

20.

 

22.

A. Liepiņš, internāta skolotāji

Internāta skolotāji

A.    Misūns, V. Vanaga

3.

Matemātikas pēcpusdiena

”Veiklais matemātiķis!”

1.- 3. kl.

4. – 6.kl.

27.-30.

V. Ozola

L. Bloškina, L. Zute

4.

Svētku launags! Janvāra jubilāri!

8. kl.

30.

A. Jansone, 8.klase

Februāris

1.

“SUPER apsveikums –Latvijai, Valentīndienai, Māmiņdienai! “

      1. kl. – 3.k.

03. - 07.

Latv. valodas sk., vizuālās mākslas sk., internāta sk.

2.

”Valentīndienas pasākums!”

      1. kl. – 3.k.

13.

I. Launaga, skolēnu līdzpārvalde

3.

Meteņi klāt! Ziemas prieki!

“C “ kl.

27.

D. Grandovska, A. Misūns, G. Adamoviča

4.

Svētku launags. Februāra jubilāri!

1. kl. – 2.k.

27.

A. Ozoliņa, A. Liepiņš, 6.,6.(57) klases

Marts

1.

Angļu valodas pēcpusdiena!

      1. kl. – 3.k.

02. - 05.

I. Timma, I. Klausa

2.

 „Mūsu prasmīgās rokas!”

“C “ kl.

09. - 13.

“C “kl. MK skolotāji

3.

Bumba pāri tīklam, Volejbols!

1.kl.-7.kl.

8.kl.-2.k.

23. - 27.

G. Adamoviča

4.

Svētku launags marta jubilāriem!

1. kl. – 2.k.

26.

I. Timma, A. Rencberga, 3.,4. kl.

Aprīlis

1.

Sakopsim savu un apkārtējo vidi!

1.kl.- 2.k.

06.-29.

S. Atmane, K. Ābola, G. Tabore internāta skolotāji

2.

Pavasara sagaidīšanas svētki!

Raibās Lieldienas!

 

Lieldienas - Brīvdabas muzejā!

1.kl. – 7. kl.

 

8.kl.- 2. k.

“C “;

1.,2.; 5.,7. kl.

07. - 08.

A. Rencberga, A. Liepiņš, L. Bloškina, L. Kudlāne

Internāta skolotāji

I.Loginova, M. Bojarčika

V. Ozola, L. Zute

3.

Jautrās stafetes!

“C “kl.,

1.-9.kl.

21.

G. Adamoviča

4.

Karjeras dienas.

“Meistarklase - 2020”

1.kl.- 2.k.

5.kl. - 2.k.

20. - 24.

23.

S. Atmane, G. Tabore, int.skolotāji

J. Novads, D. Adamovičs, MK prof. izgl.

5.

Svētku launags aprīļa jubilāriem!

1. kl. – 2.k.

23.

A. Misūns, 9.2.c klase

6.

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

1. kl. – 2.k.

30.

A. Auermane, mācību pr. skolotāji

Maijs

1.

Pārgājieni! Ekskursijas!

1. kl. – 3.k.

05. - 27.

Internāta skolotāji, māc. pr. skolotāji

2.

Vieglatlētikas sacensības.

1. kl. – 2.k.

07.

G. Adamoviča

3.

Māmiņas diena! Vecāku diena.

1. kl. – 2.k.

08.

M. Svalbe, Sk. Puiķe

4.

Svētku launags- maija, jūnija, jūlija jubilāri!

1. kl. – 3.k.

28.

K. Bojarčika, 5.,7. klase

5.

Izlaidums!

9.,9.3.c kl.

29.

A. Jansone, I. Freibergs, 8.klase

6.

Izlaidums!

3. kurss

03.06.

I.Launaga, D.Lešinska, D.Adamovičs, St. Bērziņa

 

 

·    

 

Tradicionālie svētki skolā

1.                  Zinību diena

2.                  Dzejas dienas

3.                  Miķeļdiena

4.                  Mārtiņdiena

5.                  Skolotāju diena

6.                  Latvijas Valsts svētki

7.                  Ziemassvētki ar zviedru draugiem

8.                  Baltie Ziemassvētki

9.                  Meteņi

10.              Valentīndiena

11.              Lieldienas

12.              Karjeras dienas

13.              Mātes diena

14.       Izlaidumi

 

Mācību priekšmetu pēcpusdienas

1.                  Latviešu valodas

2.                  Matemātikas

3.                  Angļu valodas

4.                  Sporta

5.                  Mājturības

 

Konkursi

1.                  Rokrakstu

2.                  Iepazīsti Latviju

3.                  Daiļlasītāju

 

Izstādes

1.                  Ziedu kompozīciju

2.                  Skolas un klašu noformējums uz Valsts svētkiem

3.                  Skolas, internāta un klašu Ziemassvētku noformējums

4.                  Skolēnu apsveikumu izstāde zviedru krustvecākiem

5.                  Valentīndienas noformējums

6.                  Zīmējumu izstādes

7.         Lieldienu noformējumi-klasēs

 

Mācību ekskursijas

1.                  Ekskursijas pa Latvijas nozīmīgākajām vietām (divas reizes mācību gadā)

2.                  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

3.                  Jelgavas novadā-Prezidentu K.Ulmaņa un J.Čakstes mājas

4.                  Jelgavas pilsētas muzeji un novada ievērojamākās vietas

5.                  Brīvdabas muzejs

6.                  Bauskas pilsētas un novada nozīmīgākās vietas

7.                  Dobeles pilsētas un novada ievērojamākās vietas

8.                  Sigulda, Līgatnes papīrfabrika

9.                   Ventspils - Jūras muzejs, bērnu atpūtas parks

10.               Jelgavas, Bauskas novadā mazo uzņēmumu darbība

 

Republikas internātpamatskolu pasākumi mūsu skolā

1.          Profesionālās pamatizglītības pavāra palīga 1. kvalifikācijas līmeņa  republikas pasākums “Mikslis!”

2.          LSO republikas sacensības galda tenisā

3.           LSO republikas  rudens kross

4.            Zemgales zonas sacensības futbolā

 

Skolēnu piedalīšanās pasākumos citās skolās

1.                  Ansambļu skate Purmsātu Speciālajā internātpamatskolā

2.                  Festivālā „Nāc līdzās”

3.                  Carnikavas Speciālajā internātpamatskolā „Carnikavas ritmi”

4.                  Vidzemes mākslas festivāls Katvaros

5.                  Vizuālās mākslas konkurss „Burvju zīmulītis” Dauguļos

6.                  Citu Speciālo internātpamatskolu rīkotajos sporta sacensībās dažādos sporta veidos

7.                  C klašu skolēnu saietos Koknesē, Bērzupē, Jelgavā, Žagarē