Pasākumi

 

Kolektīvo pasākumu plāns I semestrī, 2019./2020.m.g.

 

Septembris

N.p.k.

Pasākums

Datums

Atbildīgie

1.

Zinību diena. Diskotēka.

02.

I. Launaga

2.

Dzejas dienas.

Ziedu kompozīcijas- Tev Latvija!

09. - 13.

Internāta skolotāji

3.

Rudens kross skolā.

19.

G.Adamoviča

4.

Republikas kross.

26.

G.Adamoviča/ A.Urbāns

5.

Svētku launags! ( aug. sep.)

26.

1.-3.k.z. St.Bērziņa

6.

Miķeļdienas gadatirgus.

30.

D. Grandovska, M. Svalbe

Oktobris

1.

Skolotāju diena skolā!

04.

I. Launaga, skolēnu līdzpārvalde

2.

Pārgājieni, ekskursijas – „ Pretī Zelta rudenim”.

Sept., okt.

Internāta skolotāji, māc. pr. skolotāji

3.

Turnīrs futbolā! 6.kl. - 9. kl., 1.k. -3.k.

07. - 11.

G.Adamoviča

4.

 Jautrās stafetes! „C” kl., 1.kl. – 5.kl.

17.

G.Adamoviča

5.

Svētku launags.

31.

G. Trahimoviča, 9.kl.

Novembris

1.

Dāvanu gatavošana krustvecākiem.

04.- 22.

Int. skolotāji, interešu izgl. skolot., māc pr. skolot.

2.

Mārtiņdiena.

„C” klases!

1.kl.– 9.kl., 1.k. – 3. k.

07.

Internāta skolotāji

3.

Tautas bumbas turnīrs.

07.

G.Adamoviča

4.

Lāčplēša diena (Piedalīšanās gājienā, Jelgavā 1.-3.k.)

11.

1.-3.k. Internāta skolotāji

5.

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadiena.

14.

L. Zute

6.

Turnīrs – galda tenisā!

04. - 22.

G.Adamoviča

7.

Svētku launags!

28.

1.-3.k. z. I. Launaga

8.

Zviedru Ziemassvētki!

I dala – C kl., 1. -6.kl.

II daļa – 7.kl. - 3.kurss.

29.

 

St. Bērziņa, A. Auermane

A.Auermane, St. Bērziņa

Decembris

1.

Republikas sacensības galda tenisā. Lielplatonē.

12.

G.Adamoviča/ A.Urbāns

2.

Klašu eglītes! Svētku launags!

19.

Internāta skolotāji

3.

Ziemassvētki sabraukuši!

C kl., 1. - 6. kl. 7. kl. – 3.kurss.

20.

”C“ klašu MK

 

·    

 

Tradicionālie svētki skolā

1.                  Zinību diena

2.                  Dzejas dienas

3.                  Miķeļdiena

4.                  Mārtiņdiena

5.                  Skolotāju diena

6.                  Latvijas Valsts svētki

7.                  Ziemassvētki ar zviedru draugiem

8.                  Baltie Ziemassvētki

9.                  Meteņi

10.              Valentīndiena

11.              Lieldienas

12.              Karjeras dienas

13.              Mātes diena

14.       Izlaidumi

 

Mācību priekšmetu pēcpusdienas

1.                  Latviešu valodas

2.                  Matemātikas

3.                  Angļu valodas

4.                  Sporta

5.                  Mājturības

 

Konkursi

1.                  Rokrakstu

2.                  Iepazīsti Latviju

3.                  Daiļlasītāju

 

Izstādes

1.                  Ziedu kompozīciju

2.                  Skolas un klašu noformējums uz Valsts svētkiem

3.                  Skolas, internāta un klašu Ziemassvētku noformējums

4.                  Skolēnu apsveikumu izstāde zviedru krustvecākiem

5.                  Valentīndienas noformējums

6.                  Zīmējumu izstādes

7.         Lieldienu noformējumi-klasēs

 

Mācību ekskursijas

1.                  Ekskursijas pa Latvijas nozīmīgākajām vietām (divas reizes mācību gadā)

2.                  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

3.                  Jelgavas novadā-Prezidentu K.Ulmaņa un J.Čakstes mājas

4.                  Jelgavas pilsētas muzeji un novada ievērojamākās vietas

5.                  Brīvdabas muzejs

6.                  Bauskas pilsētas un novada nozīmīgākās vietas

7.                  Dobeles pilsētas un novada ievērojamākās vietas

8.                  Sigulda, Līgatnes papīrfabrika

9.                   Ventspils - Jūras muzejs, bērnu atpūtas parks

10.               Jelgavas, Bauskas novadā mazo uzņēmumu darbība

 

Republikas internātpamatskolu pasākumi mūsu skolā

1.          Profesionālās pamatizglītības pavāra palīga 1. kvalifikācijas līmeņa  republikas pasākums “Mikslis!”

2.          LSO republikas sacensības galda tenisā

3.           LSO republikas  rudens kross

4.            Zemgales zonas sacensības futbolā

 

Skolēnu piedalīšanās pasākumos citās skolās

1.                  Ansambļu skate Purmsātu Speciālajā internātpamatskolā

2.                  Festivālā „Nāc līdzās”

3.                  Carnikavas Speciālajā internātpamatskolā „Carnikavas ritmi”

4.                  Vidzemes mākslas festivāls Katvaros

5.                  Vizuālās mākslas konkurss „Burvju zīmulītis” Dauguļos

6.                  Citu Speciālo internātpamatskolu rīkotajos sporta sacensībās dažādos sporta veidos

7.                  C klašu skolēnu saietos Koknesē, Bērzupē, Jelgavā, Žagarē