Pasākumi

 

Kolektīvo pasākumu plāns II semestrim, 2022./2023.m.g.

 

Pasākumi skolas un klašu mērogā notiek sakarā ar COVID - 19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumiem.

 

Janvāris

N.p.k.

Pasākums

Klases

Datums

Atbildīgais pedagogs

1.

Florbols!

5.kl. – 3.k.

16.-20.

G. Adamoviča, internāta skolotāji

2.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Nodarbības klašu grupās.

 

1.kl.- 3.k.

13.-20.

Internāta skolotāji- tematiskās nodarbības klasēs, klašu grupās, māc. pr. skolotāji – mācību stundās.

3.

Vēstuļu rakstīšana Zviedru krustvecākiem.

 1. kl. – 3.k.,C kl.

 

23. – 27.

Internāta skolotāji, audzin. nodarbību laikā.

4.

Sveicam janvāra Jubilārus!

1. kl. – 3.k.,C kl.

26.

6. klase, sk. M. Svalbe

 

Februāris

1.

Sirsniņdienas konkurss!

1. kl. – 3.k.,C kl.

7. -9.

Skolēnu līdzpārvalde, sk.I.Launaga

2.

”Valentīndienas pasākums!” (Apsveikuma kartiņu gatavošana- Valentīndienas pasts)

 

1. kl. – 3.k.,C kl.

 

14.

 

Skolēnu līdzpārvalde, sk.I.Launaga

3.

Meteņi klāt! Ziemas prieki!

“C “kl. grupas

21.

G. Adamoviča, D. Grandovska,

 V. Vanaga

4.

Slēpošanas sacensības.

1. kl. – 3.k.,C kl.

7. - 23.

G. Adamoviča, internāta skolotāji

5.

Sveicam februāra Jubilārus!

1.kl. – 3.k., C kl.

23.

3.kl., sk. A. Jansone

 

Marts

1.

Bumba pāri tīklam., Volejbols!

1.kl. – 2.k.

2. – 9.

G. Adamoviča, internāta skolotāji

2.

T. nodarbība “Vai Tu zini, kas ir “Zemes stunda?”

1. kl. – 2.k.,C kl.

23.

Internāta skolotāji- tematiskās nodarbības klasēs, klašu grupās, māc. pr. skolotāji – mācību stundās.

3.

Sveicam marta Jubilāri!

1. kl. – 2.k.,C kl.

30.

1.,2.k., sk. St. B/ērziņa

 

Aprīlis

1.

Sakopsim savu un apkārtējo vidi!

“Samtenes skolas dobēs!”

1. kl. – 2.k.,C kl.

03.-28.

17.-…

Internāta skolot., mācību priekšmetu skolot., K. Ābola, S. Atmane

2.

Pavasara sagaidīšanas svētki!

Raibās Lieldienas!( klašu grupās).

 

1. kl. – 2.k.,C kl.

 

6.,11.

Internāta skolotāji- tematiskās nodarbības klasēs, klašu grupās, māc. pr. skolotāji – mācību stundās.

3.

Jautrās stafetes!

1. kl. – 2.k., C kl.

18./20.

G. Adamoviča, internāta skolotāji

4.

Karjeras dienas.

“Nākotnes profesija -2030”

“ 9.klase- mana turpmākā izglītība”.

 

1. kl. – 2.k.,C kl.

24.-27.

 S.Atmane, Internāta skolotāji- tematiskās nodarbības klasēs, klašu grupās, māc. pr. skolotāji – mācību stundās.

5.

Sveicam aprīļa Jubilārus!

1. kl. – 2.k.,C kl.

27.

5.kl., M. Svalbe

 

Maijs

c

Pārgājieni! Ekskursijas!

1. kl. – 2.k.,C kl.

08.-30.

Internāta skolotāji, mācību priekšmetu skolotāji

2.

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

1. kl. – 2.k .

03.

Internāta skolotāji- tematiskās nodarbības klasēs, klašu grupās, māc. pr. skolotāji – mācību stundās.

3.

Vieglatlētikas sacensības.

1.kl-2.k.,C kl.

9./11.

G. Adamoviča, mācību priekšmetu  skolotāji, internāta skolotāji

4.

Māmiņas diena! Vecāku diena.

1.kl-2.k.,C kl.

12.

C kl. internāta skolotāji , mācību pr. pedag.

5.

Sveicam- maija, jūnija, jūlija Jubilārus!

1.kl-3.k.,C kl.

25.

8.kl., sk. I.Launaga

Jūnijs

6.

Izlaidums!

3.k.

1./2.06.

G. Trahimoviča, St. Bērziņa

7.

Izlaidums!

9.kl., 9.3.c kl.

16.06.

I.Launaga, S.Svalbe, L.Bloškina,St. Bērziņa, V. Vanaga, J. Burtniece int skolotāji

 

 

 

 

 

·    

 

Tradicionālie svētki skolā

1.                  Zinību diena

2.                  Dzejas dienas

3.                  Miķeļdiena

4.                  Mārtiņdiena

5.                  Skolotāju diena

6.                  Latvijas Valsts svētki

7.                  Ziemassvētki ar zviedru draugiem

8.                  Baltie Ziemassvētki

9.                  Meteņi

10.              Valentīndiena

11.              Lieldienas

12.              Karjeras dienas

13.              Mātes diena

14.       Izlaidumi

 

Mācību priekšmetu pēcpusdienas

1.                  Latviešu valodas

2.                  Matemātikas

3.                  Angļu valodas

4.                  Sporta

 

Konkursi

1.                  Rokrakstu

2.                  Iepazīsti Latviju

3.                  Daiļlasītāju

 

Izstādes

1.                  Ziedu kompozīciju

2.                  Skolas un klašu noformējums uz Valsts svētkiem

3.                  Skolas, internāta un klašu Ziemassvētku noformējums

4.                  Skolēnu apsveikumu izstāde zviedru krustvecākiem

5.                  Valentīndienas noformējums

6.                  Zīmējumu izstādes

7.         Lieldienu noformējumi-klasēs

 

Mācību ekskursijas

1.                  Ekskursijas pa Latvijas nozīmīgākajām vietām (divas reizes mācību gadā)

2.                  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

3.                  Jelgavas novadā-Prezidentu K.Ulmaņa un J.Čakstes mājas

4.                  Jelgavas pilsētas muzeji un novada ievērojamākās vietas

5.                  Brīvdabas muzejs

6.                  Bauskas pilsētas un novada nozīmīgākās vietas

7.                  Dobeles pilsētas un novada ievērojamākās vietas

8.                  Sigulda, Līgatnes papīrfabrika

9.                   Ventspils - Jūras muzejs, bērnu atpūtas parks

10.               Jelgavas, Bauskas novadā mazo uzņēmumu darbība

 

Republikas internātpamatskolu pasākumi mūsu skolā

  1. LSO republikas sacensības galda tenisā

  2.  LSO republikas  rudens kross

Skolēnu piedalīšanās pasākumos citās skolās

1.                  Festivālā „Nāc līdzās!"

2.                  Vidzemes mākslas festivāls Katvaros

3.                  Citu internātpamatskolu rīkotajās sporta sacensībās dažādos sporta veidos