Galerijas

 

C klašu skolēnu mākslas darbiņi covid-19 laikā

 

String art gleznas 9.2 c klases rokām

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju no 17.-20. jūnijam. Lai nodrošinātu Jelgavas novada pašvaldības un Suvalku pašvaldības sadarbības līguma nosacījumus un īstenotu projektu “Nacionālo tradīciju saglabāšana, iepazīšanās ar latviešu un poļu tautu vēsturi un kultūru”, Lielplatones internātpamatskolas pedagogi iepazinās ar Suvalku Speciālo skolu - izglītības centru Nr.1.(Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1w Suwałkach), gūstot priekšstatu par izglītības sistēmu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, būtiskākajiem mācību sasniegumu vērtēšanas principiem un aktualitātēm izglītības programmu realizācijā. Komandējumā gūtā pieredze un zināšanas tiks izmantotas skolas attīstības plānošanā un mācību procesa organizācijas pilnveidei, lai veicinātu izglītojamo kompetenču attīstību, kā arī skolas prestižu un konkurētspēju.

 

 

 

"C" klašu vizuālās mākslas pulciņa darbu izstāde 2019. Darbi tapuši papīra strēmeļu aušanas tehnikā.

 

 

 

 

Simegrāfija jeb papīra izšūsana 9.1c klases rokām

 

 

9.1.c klases rokdarbi

Filcētas ziepes, dziju aplikācija, string art tehnika, pudeļu korķu aplikācija, papīra glāzīšu ziedi.

 

"C" klašu vizuālās mākslas pulciņa darbi

 

 

Mūsu darba kolektīvs ekskursijā 2015

 

 

 

 

Mūsu darba kolektīvs ekskursijā 2014