Bibliotēka

 

Adrese:                      Lielplatones skola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022.

Kontaktinformācija: e-pasts: lielplatsipbibl@jelgavsnovads.lv

                                   Skolas e-pasts: www.lielplatonessip@jelgavasnovads.lv

Darba laiks:             

                                   Otrdiena 9.00- 12.20

                                   Trešdiena 9.00- 12.20

                                   Ceturtdiena 9.00- 11.30

                                   Pirmdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena un svētku dienas- slēgts

                                 

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra, bērnu literatūra, uzziņu un daiļliteratūra, pedagoģiskā literatūra, kuru pieprasa daudzi esošie un topošie pedagogi novadā. Bibliotēkā pieejamas attīstošas un izglītojošas, izklaidējošas spēles. Lieli līdzekļi tiek atvēlēti jaunākās periodikas abonēšanai. 2022. gadam abonēti 19 nosaukumu preses izdevumi.

Bibliotēka darbojas informācijas sistēmā ALISE, skolas grāmatu katalogs saistīts ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas elektronisko katalogu (http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx). Tas dod iespēju izmantot visas Jelgavas pilsētas bibliotēkā pieejamās datu bāzes un sniegtās iespējas.

 

Jaunumi bibliotēkā 2021

 

Aktivitātes:

  • regulāras izstādes

     

  • Atbalsts mācību stundu organizēšanā

 

  • Audzināšanas nodarbības bibliotēkas lasītavā

  • Ikgadējs tematisks pasākums „Pa raibo grāmatu taku”

  • Pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu

  • Brīvā laika pavadīšanas iespējas iepazīstoties ar periodiku un spēlējot attīstošās spēles

Bibliotēkā organizētie pasākumi

 

Viesis bibliotēkā - 2021.gads

Kam pieder šie smalkie, augstie cīkstieni «csī-csī-csī, csī-csī-csī»?

Tos skandina Latvijas mazākais putniņš – zeltgalvītis.

Palūk, viņš nolaidies uz bibliotēkas palodzes –

sīks olīvzaļu spalvu kamoliņš ar zeltainu spalvu rotu uz mazās galviņas!

 

Zeltgalvītim, kā noprotat, ir dzeltena, precīzāk, koši dzeltena, paplata josliņa gareniski pār galvas vidu.

Visvismazākais – tas arī vēl, starp citu, samērā pieticīgi sacīts. Domāju, diezgan droši var teikt visvisvismazākais, jo zeltgalvītis mazumā pārspēj ne vien Latvijas, bet visus Eiropas putniņus. 

Cik mazs ir zeltgalvītis? Mērot no smailā knābīša galiņa līdz astes spalvu galiņiem, tikai deviņus centimetrus īss. Protams, viņš ir arī viegls – sver vien nieka 5–7 gramus.

Sekundi pusotru, galvu grozīdams, patupējis un fotogrāfam papozējis, bērnu darbošanos pavērojis, viņš, spārniņus kā tauriņš strauji tirinādams, iespurdz grāmatu plauktā, padzeras piedāvāto ūdeni.

Brīdi paciemojies dodas tālāk uz tuvumā esošo mežu. Vecas, apsūnojušas egles nokarena, ķērpjiem apauguša zara gala skuju mudžeklī rosās bez mitas– kustīgs kā dzīvsudrabs.

Lido laimīgs!

 

Noderīgas saites:

www.pasakas.net

www.jurjans.lv

www.drossinternets.lv

www.esidross.lv