Bibliotēka

 

Adrese:                      Lielplatones skola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022.

Kontaktinformācija: e-pasts: lielplatsipbibl@jelgavsnovads.lv

                                   Skolas e-pasts: www.lielplatonessip@jelgavasnovads.lv

 

Darba laiks:              Pirmdiena 8.00- 16.00

                                   Otrdiena 10.00- 16.00

                                   Trešdiena 8.00- 18.00

                                   Ceturtdiena 10.00- 16.00

                                   Piektdiena, sestdiena, svētdiena un svētku dienas- slēgts

                                 

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra, bērnu literatūra, uzziņu un daiļliteratūra, DVD un CD, interaktīvi materiāli. Bibliotēkā pieejamas attīstošas un izglītojošas spēles. Lieli līdzekļi tiek atvēlēti jaunākās periodikas abonēšanai. 2014. gadam abonēti 23 preses izdevumi.

Bibliotēka darbojas informācijas sistēmā SKOLU ALISE, skolas grāmatu katalogs saistīts ar Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas elektronisko katalogu (http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx).

 

Jaunumi bibliotēkā 2021

 

Aktivitātes:

  • regulāras izstādes

     

  • Atbalsts mācību stundu organizēšanā

  • Audzināšanas nodarbības bibliotēkas lasītavā

  • Ikgadējs tematisks pasākums „Pa raibo grāmatu taku”

  • Pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu

  • Brīvā laika pavadīšanas iespējas iepazīstoties ar periodiku un spēlējot attīstošās spēles

Bibliotēkā organizētie pasākumi

2017. gada novembrī bērni bibliotēkā iepazina veļu laika tradīcijas. Novembris daudzām tautām ir mēnesis, kas saistīts ar mirušo piemiņas laiku, veļiem un spokiem. Par to runājām ar 4. klases audzēkņiem un audzinātāju L. Bloškinu. Bērni uzzināja, kā veļu laiku atzīmēja latvieši. Salīdzināja ar mūsdienu tradīcijām un svētkiem. Bērni paši pamēģināja spokoties un klausījās spoku un šausmu stāstus. Daudzi pirmo reizi rādīja ēnu teātri. Visi bērni pagatavoja spociņus no papīra rullīšiem un salvetēm. Nodarbību beidzot, pēc senām latviešu tradīcijām bērni padzina visus veļus no bibliotēkas.

 

Noderīgas saites:

www.pasakas.net

www.jurjans.lv

www.drossinternets.lv

www.esidross.lv