Skolas dokumenti

 

 

Skolas prioritātes 2018./ 2019. m.g.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi 2018./2019.m.g.

Skolas drošības noteikumi 2018./2019.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

 

 

Arhīvs

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2017./2018. mācību gadam

MK noteikumu izpildes pārskats

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2016./2017. mācību gadam

Nordplus Junior 2016

Informātikas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Lielplatones internātpamatskolā 29.12.2014.

Nordplus Junior 2014