Skolas dokumenti

Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa 2024. mācību gadam

Kolektīvo pasākumu plāns 2023./2024. mācību gadam II sem.

Piekļūstamības paziņojums 2024. mācību gadam

Iekšējie kātības noteikumi 2023./2024. mācību gadam

Skolas prioritātes 2023./2024. mācību gadam

Lielplatones pamatskolas - atbalsta centra pašnovērtējuma ziņojums

Lielplatones pamatskolas - atbalsta centra nolikums

Kārtība, kādā izglītojamiem tiek nodrošināts interneta pakalpojums

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē

Arhīvs

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

MK noteikumu izpildes pārskats

Lielplatones internātpamatskolas konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāna analīze 2016./2017. mācību gadam

Nordplus Junior 2016